Элина Войцеховская
Elina Wojciechowska


Moja polska strona jest w przygotowaniu. Zapraszam na moją stronę rosyjską.

moja strona w « toposie »
     moja strona w « netslova »     
blog literacki alta_vocealta-voce      facebook
elina dot w at gmail dot com
ostatnia modyfikacja 10.08.2015